Category: DEFAULT

Nos Da I Chi Gymry - Hergest - Y Llyfr Coch (CD)

Comments

  1. Byddai cau'r neuadd hanesyddol hon a gwasgaru'r myfyrwyr Cymraeg i ddatblygiad newydd gostus - sydd yn gwbl anaddas ar gyfer anghenion y gymuned Gymraeg, yn lladd y gymuned euraidd, fyw o fyfyrwyr o Gymry ifanc dros nos - cymuned sydd angen cael ei gwarchod.
  2. Jan 22,  · O'r chwe degau daeth y gri i ysgwyd ein gwlad fach ni. Canu protest ddaeth i'r bri, cofnod o'ch dicter chi. Ond toedd y gwrthrych ddim yn dallt ddim un gair o'r gan.
  3. Mae llu o CDs cerddoriaeth Gymraeg ar gyfer plant bach – o glasuron fel Cwm-Rhyd-y-Rhosyn Dafydd Iwan ac Edward i gasgliadau newydd megis Holl Anifeiliaid y Goedwig grŵp Plu. Mae modd benthyg CDs – yn ogystal â llyfrau a DVDs Cymraeg - o’r llyfrgelloedd a’u prynu ar wefannau Sain ac Amazon.
  4. Y_chi-More Squad #17 /23 7h ago Map Sanhok. Weapon QBU88 Kills 0 Damage 74 DBNOs 0 Traveled km Time Alive 7m 42s.
  5. Hanes. Sgrifennwyd y "llyfrau" cyntaf ar glai, papurfrwyn neu cerrikardtabidemalansropmigersi.co dyfeisio'r wasg argraffu, roedd pob llyfr yn llawysgrif a felly yn gostus iawn i'w gynhyrchu ac fel arfer wedi eu hysgrifennu gan fynachod. O ganlyniad, dim ond eglwysi, prifysgolion a phobl cyfoethog oedd yn berchen ar lyfrau.
  6. Y DINESYDD EBRILL 6. Pedair o’r Wladfa yn ymweld â Chaerdydd cerrikardtabidemalansropmigersi.co Cyrsiau Undydd i Oedolion 8 fed o Fai 10 – Ysgol Plasmawr, Heol Pentrebaen.
  7. Fe fydd y llyfr hwn yn rhan o weithgaredd swyddogol Diwrnod y Llyfr, sydd yn derbyn cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru a Waterstones. Hwn fydd y tro cyntaf i lyfr Cymraeg gael ei gynnwys ymhlith y dewis o lyfrau arbennig am £1 sydd yn cael eu cyhoeddi’n flynyddol fel rhan o’r ymgyrch dros y .
  8. Read I M P O R T A N T E. from the story El chico del gym. by unicooorn (Unicorniorosafluorescente) with 2, reads. romance, boxeo, amor. Hola chic.